Пакети с договор

1. 15 Mbit+ ATV- 20 лв./мес.

2. 15 Mbit + ATV + DTV- 25 лв./мес.

 

Срок на договора - 1 година.

Безплатна поддръжка

Безплатен цифров приемник

Безплатен монтаж

 

Пакети без договор

1. 15 Mbit+ ATV - 24 лв./мес.

2. 15 Mbit + ATV + DTV- 29 лв./мес.